Sw. Jerzy Preca (1880-1962)

San Gorg Preca

Sw. Jerzy Preca

Ksiądz Jerzy urodził się 12 lutego 1880 roku w Valletta, na Malcie. Nieco chorowity, wzrastał normalnie w licznej i głęboko chrześcijańskiej rodzinie. Po ukończeniu szkoły państwowej wstąpił do Wyższego Seminarium. Po świeceniach diakonatu poważnie zachorował i - w opinii lekarzy - nie było nadziei na jego wyleczenie. Pokonał jednak ten kryzys zdrowia przypisując uzdrowienie wstawiennictwu św. Józefa i przyjął świecenia kapłańskie 22 grudnia 1906 roku. Już przed przyjęciem kapłaństwa Ksiądz Jerzy odczuwał powołanie by służyć Ludowi Bożemu poprzez działalność oświatową, która była bardzo potrzebna. Jako seminarzysta obmyślał plany Stowarzyszenia diakonów stałych, którzy mogliby pomagać biskupom w działalności oświatowo-wychowawczej w szczególności w edukacji chrześcijańskiej wiernych. Przygotował szkic reguły po łacinie, który chciał wysłać do papieża Piusa X.

Ta pierwotna idea musiała znaleźć swoją realizacje w powstaniu pierwszej wspólnoty młodych ludzi. Ksiądz Jerzy upatrzył sobie jednego z nich, Sługę Bożego Eugeniusza Borga, robotnika z Arsenale, którego wziął na pod swoją opiekę w przygotowaniu do głoszenia Słowa Bożego. Zatrzymał się w szczególności nad Męką Pańską według Ewangelii św. Jana. Eugeniusz został później pierwszym Przełożonym Generalnym Zgromadzenia założonego przez Księdza Preca.

Początki Zgromadzenia związane są z rokiem 1907 i miasteczkiem Hamrun. W środowisku ludzi biednych ale odznaczającym się gorliwą miłością i zapałem do nauczania Słowa Bożego powstało Zgromadzenie Doktryny Chrześcijańskiej, powszechnie znane pod inicjałem: M.U.S.E.U.M. – Magister Utinam Sequator Evangelium Universus Mundus, czyli „Nauczycielu, oby cały świat mógł pójść za Ewangelią”!

W pierwszych latach Ksiądz Preca nie znajdował większego zrozumienia dla idei Zgromadzenia. Wydawało się to zbyt śmiałym, aby dać Pismo Święte i teologię w ręce ludzi świeckich, na dodatek zwykłych robotników. Był trudny do przyjęcia widok ludzi świeckich, którzy podejmują się przepowiadania Słowa Bożego do wszystkich. Niemniej po pierwszych, trudnych dwudziestu pięciu latach nowe Zgromadzenie z Regułą napisaną przez Księdza Preca zostało zaaprobowane przez Biskupa Malty 12 kwietnia 1932 roku.

St George Preca with First Superior General

Zaczęły się otwierać nowe ośrodki doktryny chrześcijańskiej we wszystkich parafiach. Miejscowa ludność w większości miała potrzebę pewnej formacji religijnej. Życie chrześcijańskie w wielu przypadkach ograniczało się do przyjmowania sakramentów i pielęgnowaniu pobożności ludowej. Brakowało oparcia na solidnych fundamentach nauczania Kościoła. Chłopcy zaczęli codziennie uczęszczać do ośrodków Księdza Jerzego. Znajdowali tam nie tylko wykształcenie ale całościową formację religijną i ludzką.

Od samego początku Ksiądz Preca usiłował uczyć zarówno dorosłych jak i młodzież, a przede wszystkim kładł nacisk na formację członków Zgromadzenia: chciał aby żyli w celibacie i byli całkowicie oddani dziełu nauczania religijnego. Od nich zatem wymagał godzinnej formacji codziennie.

Ksiądz Preca posługiwał się także słowem drukowanym. W czasie kiedy na Malcie trwała „walka” pomiędzy językiem angielskim i włoskim, Ksiądz Jerzy nauczał i pisał po maltańsku, w języku dostępnym dla ludu. Przypisuje się jemu około 150 publikacji.

Pope's visit

Ułożył wiele modlitw, które ukazują jego ducha mistycznego. Tylko Bóg był przedmiotem jego uwagi i myśli. Był spowiednikiem, u którego wielu szukało porady a dla niektórych wydaje się, że był narzędziem w ręku Bożym w otrzymaniu cudownych uzdrowień.

Jego charyzmat jest wciąż żywy. Świadczą o tym liczne powołania do tego rodzaju życia. Sam Ksiądz Preca wysłał członków zgromadzenia do Australii. W dalszej kolejności MUSEUM otworzyło swoje ośrodki w Sudanie, w Kenii, w Londynie, w Albanii i w Peru.

Ksiądz Jerzy Preca zmarł 26 lipca 1962, w parafii Santa Venera, gdzie spędził ostatnie miesiące życia. Jest pochowany w Domu Generalnym Zgromadzenia.

Proces Beatyfikacyjny rozpoczął się w 1975 roku. Wszyscy jesteśmy zaproszeni by prosić o potrzebne łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego, Jerzego Preca.

Should more information be needed or if a favour is granted through the intercession of St George Preca, please contact:

The Secretary General
Society of Christian Doctrine
207, Triq San Ġorġ Preca
Marsa. MRS 9010
MALTA. EUROPE.

Tel: +356 22 290333
Email: info@sdcmuseum.org / info@sdc.me.uk